Användarvillkor företag

Senast uppdaterad 13 november 2018


Dessa användarvillkor ("villkor") utgör ett avtal mellan Rekryterare och Wopify Sweden AB (reg. 556999-5185), ett bolag bildat enligt svensk lag. Wopify tillhandahåller en plattform med syfte att koppla ihop företag med Kandidater för rekryteringsändamål. Dessa villkor reglerar användningen av plattformen och ska gälla för alla rekryterare som använder den.

 

Dessa villkor gäller inte för Kandidaters (se förklaring i avsnitt 1 Definitioner) användning av Wopifys mobilappar för att söka efter nya jobbmöjligheter. Om du är Kandidat, läs då våra villkor för privatanvändare. Du hittar dem i menyn längst ner på vår hemsida och i våra mobilappar.

1    DEFINITIONER

 

1.1    För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.


”Wopify AB”
Wopify Sweden AB, org.nr. 556999–5185.

”Wopify”
Den jobbförmedlingstjänst som tillhandahålls av Wopify AB genom Webbplatsen och appen Wopify Jobb.

”Appen”
Appen ”Wopify Jobb” som finns tillgänglig för nedladdning till Android och iOS.

”vi”, ”vår”, ”oss”    
Wopify Sweden AB, org.nr. 556999–5185.

”Webbplatsen”
wopify.com

”du”, ”din”, ”dig", "ditt"
Du som använder Wopifys tjänster eller mobilappar.

”Användare”, ”Användaren”
Den person som använder Wopifys tjänster eller mobilappar, som arbetssökande eller som företagare.

"Plattform"
Den plattform vi tillhandahåller i enlighet med Villkoren, inklusive men inte begränsad till vår webbplats, som för närvarande tillhandahålls på wopify.com.

"Rekryterare"
Den fysiska eller juridiska person som använder Plattformen för att rekrytera Kandidater.

"Rekryterarens innehåll"
Allt innehåll som Rekryteraren tillhandahåller när denne använder Plattformen, inklusive men inte begränsat till annonser, text, bilder, länkar, videor, varumärken, varumärken, logotyper, dokument, etc.

"Annons"
En annons för en arbetsöppning eller ledig tjänst, skapad av Rekryteraren och publicerad på Plattformen för behöriga Kandidater.

"Kandidat"
En person som söker jobbmöjligheter eller lediga platser via Wopifys mobilappar.

”Villkoren”
Dessa användarvillkor.

Wopify och Rekryterare kan även hänvisas till individuellt som "Part" och kollektivt som "Parter".
 

2    GODKÄNNANDE AV VILLKOR


2.1    Före användning av våra tjänster som tillhandahålls via plattformen måste Rekryterare ha läst, förstått och accepterat villkoren. Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan under kontoanmälan accepterar Rekryterare att strikt följa villkoren och vara juridiskt bunden till villkoren i relation till oss.
 

2.2    Representanter till Rekryterare som skapar kontot och/eller använder plattformen på uppdrag av Rekryteraren representerar och garanterar att de har full behörighet att juridiskt binda Rekryterare till Villkoren och att strikt följa Villkoren när Plattformen används.
 

2.3    Om Rekryteraren inte godkänner Villkoren eller någon uppdaterad version av det, får Rekryteraren inte använda Plattformen.
 

2.4    Rekryteraren kan när som helst få tillgång till den senaste versionen av dessa Villkor på Plattformen.

3    KONTOSKAPANDE


3.1    För att få tillgång till Plattformen behöver Rekryteraren skapa ett konto.


3.2    Plattformens syfte är att underlätta kopplingen och samspelet mellan Rekryterare och Kandidater för rekrytering. Rekryteraren är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen. Rekryteraren bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att Rekryteraren, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

3.3    Rekryteraren är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Vi ska inte ha något ansvar för någon obehörig användning av rekryterarens konto.
 

4    ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN


4.1    Plattformens syfte är att underlätta kopplingen och samspelet mellan Rekryterare och Kandidater för rekrytering.

4.2    Rekryteraren kan skapa, hantera och avsluta annonserna på plattformen. När Rekryteraren har publicerat en annons kan Kandidater visa intresse för annonsen genom Wopifys mobilapplikationer. Rekryteraren kan granska Kandidaterna som har visat intresse för annonsen. Om Rekryteraren är intresserad av Kandidaterna, kan Rekryteraren i enlighet med avsnitt 5 (Avgifter och betalning) låsa upp Kandidaterna och få tillgång till kontaktuppgifterna.

4.3    Rekryteraren åtar sig att använda Plattformen i enlighet med gällande lag och lagstiftning och får inte använda Plattformen på något sätt som orsakar oss eller någon tredje part skada. Vidare är Rekryteraren ansvarig för sina annonser och Rekryterarens innehåll, och att annonsören och Rekryterarens innehåll inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

4.4    Rekryteraren får inte använda Plattformen för att kommunicera eller publicera information (inklusive men inte begränsat till Rekryterarens innehåll) som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt gällande lagar eller regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

4.5    Om Rekryterarens innehåll innehåller personuppgifter är Rekryteraren ansvarig för att samla in samtycke av dessa personer innan han skickar Rekryterarens innehåll till Plattformen.

5    AVGIFTER OCH BETALNING

5.1    Rekryteraren kan kostnadsfritt skapa ett konto, skapa och hantera annonser och granska   en begränsad beskrivning av Kandidater som har visat intresse för Rekryterarens annons (er).

5.2    För att se Kandidaters fullständiga profil och få tillgång till kontaktuppgifter behöver Rekryteraren välja ett betalningsalternativ. Vi erbjuder tre betalningsalternativ för Rekryterarens användning av plattformen:

Basic: Ett engångsköp vilket inkluderar upplåsning av samtliga Kandidatprofiler till en (1) annons och publicering av obegränsat antal annonser. Ingen bindningstid finns efter betalning, ej heller någon rätt till återbetalning av erlagt belopp.

Pro: En månatlig prenumeration vilken inkluderar upplåsning av samtliga Kandidatprofiler till fem (5) annonser per kalendermånad och publicering av obegränsat antal annonser. Ingen bindningstid finns efter betalning, ej heller någon rätt till återbetalning av erlagt belopp. 30 dagars uppsägningstid tillämpas.

Unlimited: En månatlig prenumeration vilken inkluderar att kunna se en obegränsad mängd Kandidatprofiler och publicering av obegränsat antal annonser. Ingen bindningstid finns efter betalning, ej heller någon rätt till återbetalning av erlagt belopp. 30 dagars uppsägningstid tillämpas.

5.3    Avgiften för Pro och Unlimited månadsabonnemang anges i den aktuella prislistan, som finns tillgänglig på Plattformen. Alla priser är exklusive moms.

5.4    Den första betalningen för Pro- eller Unlimited-betalningsplanen ska göras eller faktureras i samband med Rekryterarens köp eller vid nästa månadsskifte. Den återkommande Pro- eller Unlimited -abonnemangsavgiften debiteras eller faktureras en månad i förväg.

5.5    Rekryteraren kan när som helst begära en ändring i betalningsplanen. En uppgradering till ett Unlimited-abonnemang kommer att gälla från och med orderdatumet. Om Rekryteraren nedgraderar från Unlimited till Pro, fortsätter Rekryterarens Unlimited-abonnemang till slutet av den månatliga faktureringsperioden. Därefter nedgraderas kontot enligt vad som är tillämpligt.

5.6    Om Rekryteraren gör ett Basic-köp kommer Kandidaternas profiler/data vara tillgängliga för rekryterarens användning på plattformen en (1) månad efter annonsens utgångsdatum. Under en pågående Pro-prenumeration kommer Kandidaternas profiler/data vara tillgängliga för Rekryterarens användning på Plattformen tre (3) månader efter annonsens utgångsdatum. Under en pågående Unlimited-prenumeration kommer Kandidaternas profiler/data vara tillgängliga så länge prenumerationen är aktiv.

5.7    Betalning ska ske med de betalningsalternativ som finns tillgängliga på Plattformen. För mer information om den betaltjänst som finns tillgänglig på plattformen, besök webbplatsen för den tredje leverantören som tillhandahåller betalningsmetoden.

5.8    Betalning sker mot faktura med 14 dagars betalningsvillkor (netto) för alla avgifter som uppstår på grund av Rekryterarens användning av Plattformen. Vid sen betalning är vi berättigade till dröjsmålsränta enligt svensk lag.

5.9    Vi kan avbryta en annons eller avbryta Rekryterarens tillgång till plattformen om en faktura förblir försenad efter sista dagen för betalning. Vi är inte ansvariga för förseningar eller skador som orsakas av sådan uppsägning eller upphävande, och det begränsar inte vår rätt att ansöka om skadestånd eller avsluta Rekryterarens konto på grund av brist på betalning.

6    LICENSAVTAL FRÅN REKRYTERARE

6.1    När Rekryteraren laddar upp eller publicerar Rekryterarens innehåll på plattformen, ger Rekryteraren oss en global, icke-exklusiv, royalty-fri rätt att använda, publicera, modifiera, förbereda derivatverk från, göra allmänheten tillgänglig och visa Rekryterarens innehåll, så länge som Rekryteraren har ett konto hos oss.

7    GARANTI


7.1    Rekryteraren garanterar att Rekryterarens innehåll är fri från tredje parts beroenden eller rättigheter från tredje part och att Rekryteraren har rätt att bevilja oss licensen enligt definitionen i Villkoren. Rekryteraren garanterar följaktligen att vår användning av Rekryterarens innehåll inte kommer att kränka någon tredje parts immateriella rättigheter.

7.2    Rekryteraren garanterar att Rekryterarens innehåll överensstämmer med Villkoren och alla tillämpliga lagar och förordningar.

7.3    Om Rekryteraren anmäls eller på annat sätt får kännedom om några fordringar relaterade   till ovannämnda garantier, ska Rekryteraren omedelbart informera oss och hjälpa oss i alla åtgärder som vi anser lämpliga.

8    SEKRETESS


8.1    Vi är engagerade i att upprätthålla integriteten och säkerheten i personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy och personuppgiftslagen (1998: 204) (Swe: Personuppgiftslagen) eller Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679), beroende på vad som är tillämpligt. Vänligen läs personuppgiftspolicyn för mer information.

8.2    Om Rekryteraren har ett aktivt Pro-abonnemang och använder kontaktuppgifter till en Kandidat för att kontakta Kandidaten, är Rekryteraren ansvarig för kontrollen av Kandidatens data och för behandling av Kandidatens personuppgifter. Rekryteraren ansvarar för sådan behandling av personuppgifter. 

8.3    Om Rekryteraren är lokaliserad utanför EU/EES gäller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i bilaga A för överföring av sökandes personuppgifter till Rekryteraren. Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan under kontoanmälan accepterar Rekryteraren att strikt följa bilaga A och vara juridiskt bunden till Bilaga A i förhållande till oss.

9    VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING


9.1    Dessa villkor träder i kraft när rekryteraren registrerar ett konto och gäller tills vidare. Rekryteraren kan när som helst säga upp kontot, vilket innebär att Rekryterarens rätt att använda Plattformen upphör med 30 dagars skriftlig uppsägning, om inte annat avtalas skriftligen med oss. Villkoren gäller tills Rekryterarens konto har stängts. Information om hur man stänger kontot finns på plattformen.

9.2    Om Rekryteraren avslutar kontot med ett giltigt Pro-abonnemang, avslutas oanvända Kandidater och/eller Pro-abonnemang utan dröjsmål.

9.3    Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, säga upp Rekryterarens konto och rätten att använda Plattformen utan något ansvar ekonomiskt eller på annat sätt i förhållande till Rekryteraren.

 

9.4    Om Rekryterarens konto avslutas kan vi efter eget gottfinnande ta bort annonser, Rekryterarens innehåll och allt annat innehåll som gäller Rekryterarens användning av Plattformen.

10    INGEN GARANTI


10.1    PLATTFORMEN OCH ALLT INNEHÅLL, INNEHÅLLET OCH ÅTGÄRD TILLGÄNGLIGT MED PLATTFORMEN, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, INFORMATION, LÄNKAR ELLER ÖVRIGA ARTIKLAR LEVERERAS "SOM ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG".

10.2    VI GER INTE NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR PLATTFORMEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PLATTFORMENS TILLGÄNGLIGHET. VI GARANTERAR INTE NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANVÄNDBARHET AV NÅGON INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM PLATTFORMEN. VI GARANTERAR INTE ATT REKRYTERARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA SÄKER, OAVBRUTEN, ALLTID TILLGÄNGLIG, FELFRI, ELLER KOMMER ATT MÖTA REKRYTERARENS KRAV, ELLER ATT NÅGRA SKADOR PÅ PLATTFORMEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

11    BEGRÄNSNING AV ANSVAR


11.1    VI SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGA OCH VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGT ANSVARET HÄRIGENOM FÖR ALLA KRAV, ELLER SKADOR DIREKT ELLER INDIREKT, AV ALLA SLAG OCH NATUR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR KOPPLING TILL PLATTFORMEN. REKRYTERAREN INSTÄMMER UTTRYCKLIGEN ATT HÅLLA OSS OANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, KONTROVERSER ELLER SKADOR SOM KAN UPPSTÅ  FRÅN NÅGON DISPYT MELLAN REKRYTERARE OCH NÅGON KANDIDAT ELLER TREDJE PART.

11.2    REKRYTERAREN INSTÄMMER ATT WOPIFYS SUMMA FÖR ANSVAR SKALL BEGRÄNSAS OCH UPPGÅ TILL MAXIMALT 1000 SEK. VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR MOT NÅGON TREDJE PART.

12    SKADEERSÄTTNING


12.1    REKRYTERAREN INSTÄMMER TILL ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA, HÅLLA OSS OANSVARIGA FRÅN OCH MOT ALLA KRAV,  FÖRLUSTER, UTGIFTER, ELLER KRAV PÅ ANSVARSSKYLDIGHET,  INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIMLIGA OMBUD, AVGIFTER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR AV REKRYTERARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH/ELLER REKRYTERARENS BROTT MOT DESSA VILLKOR; INKLUSIVE OM REKRYTERARENS INNEHÅLL BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.


 

13. DIVERSE


13.1    Annonser får publiceras utanför plattformen, t.ex. i sociala medier och/eller relevanta webbplatser för rekryteringsannonser. Rekryteraren instämmer i att vi får publicera annonser utanför Plattformen och att den innehåller nödvändiga rättigheter till innehållet för att ge oss rätten.

13.2    Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande och utan ersättning ta bort innehåll som annonser och Rekryterarens innehåll, som vi finner obscena, innehållande olämpligt material och/eller på något annat sätt kan bryta mot villkoren, gällande lagar och förordningar och/eller kan strida mot andras immateriella rättigheter.

13.3    Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst efter eget gottfinnande. Vi meddelar Rekryteraren via e-post 30 dagar i förväg om eventuella negativa förändringar träder i kraft. Rekryterarens fortsatta användning av plattformen efter ett sådant meddelande utgör Rekryterarens samtycke om de uppdaterade villkoren.

13.4    Rekryteraren har inte rätt att överföra eller överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan föregående skriftligt samtycke från oss, om inte uttryckligen tillåtet enligt villkoren.

13.5    Vi har rätt, utan föregående godkännande, att tilldela Villkoren till ett annat företag i samma företagsgrupp som Wopify eller en tredje part i samband med överföring av alla eller väsentligen alla Wopifys tillgångar.

13.6    Om någon del, term eller bestämmelse i Villkoren anses vara olaglig eller oförklarlig, kommer inte giltigheten av resten av Villkoren att påverkas. Eventuella utelämnande av oss för att verkställa våra rättigheter enligt villkoren ska inte betraktas som ett upphävande av sådana rättigheter. Det är uttryckligen förstått att alla bestämmelser om ansvarsbegränsningar och ersättningar kvarstår i full kraft och ska överleva borttagning av Rekryterarens konto.

13.7    Villkoren utgör hela avtalet mellan Rekryterare och oss om alla frågor som Villkoren avser. Om Rekryterare har ett separat avtal med oss angående våra tjänster ska emellertid villkoret för ett sådant avtal överträffa dessa Villkor vid motsägelser.
 

14    TILLÄMPNINGSRÄTT OCH MÖTESPLATS


14.1    Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

14.2    Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i samband med dessa Villkor skall slutgiltigt avgöras av svenska domstolar, med Stockholms tingsrätt som förstainstansrätten.
 

15    KONTAKTINFORMATION


15.1    Om rekryteraren har några frågor angående Villkoren, eller någon fråga, klagomål eller   anspråk, kontakta oss på:


Wopify Sweden AB, reg. 556999-5185
Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Group 2400.png
Logga in / Företag